Proje Öncesi Hizmetler

 

Arazi Geliştirme

Arazi sahipleri ve yatırımcılar için imar planları değerlendirilmekte, arazinin durumu incelenerek gerçekleşecek yatırım şekillendirilmektedir.

Mimari Proje Geliştirme ve Konsept Oluşturma

Projenin günümüz ihtiyaçlarına ve perakende piyasası taleplerine göre değerlendirilerek fonksiyonel, doğaya saygılı ve çağdaş çizgide geliştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca projenin bulunduğu şehir, rekabet ortamı, mevcut lokasyonu, ölçeği ve müşteri ihtiyaçlarına göre tipinin ve konseptinin belirlenmesidir.

Fizibilite ve Raporlama

Projenin kiralama alanlarına göre mağaza karması ve kiralama şartlarının önerilmesi ile yatırımdan elde edilecek gelirlerin öngörülmesidir. Rekabet koşulları, ziyaretçi profili ve harcama potansiyeli gibi tüm parametrelerin değerlendirilerek yatırım raporunun hazırlanması hizmetidir.

 

Kiralama Hizmetleri

 

Mağaza Karması

Hipermarket, restoran alanları, eğlence alanları, sinemalar, ulusal ve uluslararası alışveriş mağazalarının doğru marka karmasını ve markaların uyumlu yerleşimini sağlayarak mevcut mağaza adedine göre potansiyel kiracıların belirlenmesidir.

Kiralama Konsepti

Projenin tipi ve şehirde mevcut rekabet göz önüne alınarak sektörel kira analizlerinin yapılması böylece kiralama şartlarının oluşturularak, ön sözleşme yerine geçen niyet mektubu (LOI), kira sözleşmesi ve eklerinin hazırlanması sürecidir.

Kiralama Süreci

Potansiyel kiracılar ile yüz yüze kiralama görüşmelerinin yapılması ve kira sözleşmesi ile eklerinin onaylatılmasıdır.

 

Yönetim Hizmetleri

 

Avm ve Gayrimenkul Yönetimi

Gayrimenkulün optimal yönetilmesi için işletme planının ve bütçesinin hazırlanması, organizasyon şeması ve yönetim ekibinin görev tanımlarının oluşturulması, ekibin eğitimi, raporlama sistemlerinin oluşturulması, projenin ziyaretçileri ve kiracıları ile birebir iletişimini sağlayacak pazarlama planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanması hizmetidir.

Avm Yönetim Danışmanlığı

Alışveriş merkezinin optimal yönetilmesi için işletme planının ve bütçesinin hazırlanması, organizasyon şeması ve yönetim ekibinin görev tanımlarının oluşturulması, ekibin eğitimi, raporlama sistemlerinin oluşturulması, projenin ziyaretçileri ve kiracıları ile birebir iletişimini sağlayacak pazarlama planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasının denetlenmesi hizmetidir.

 

Yatırım

Şirketlerin ve şahısların gayrimenkul yatırımlarında optimum performansa ulaşabilmeleri için gerekli desteğin sağlanmasıdır.