Avm ve Gayrimenkul Yönetimi

Avm ve Gayrimenkul Yönetimi

Gayrimenkulün optimal yönetilmesi için işletme planının ve bütçesinin hazırlanması, organizasyon şeması ve yönetim ekibinin görev tanımlarının oluşturulması, ekibin eğitimi, raporlama sistemlerinin oluşturulması, projenin ziyaretçileri ve kiracıları ile birebir iletişimini sağlayacak pazarlama planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanması hizmetidir.