Avm Yönetim Danışmanlığı

Avm Yönetim Danışmanlığı

Alışveriş merkezinin optimal yönetilmesi için işletme planının ve bütçesinin hazırlanması, organizasyon şeması ve yönetim ekibinin görev tanımlarının oluşturulması, ekibin eğitimi, raporlama sistemlerinin oluşturulması, projenin ziyaretçileri ve kiracıları ile birebir iletişimini sağlayacak pazarlama planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasının denetlenmesi hizmetidir.