Mimari Proje Geliştirme ve Konsept Oluşturma

Mimari Proje Geliştirme ve Konsept Oluşturma

Projenin günümüz ihtiyaçlarına ve perakende piyasası taleplerine göre değerlendirilerek fonksiyonel, doğaya saygılı ve çağdaş çizgide geliştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca projenin bulunduğu şehir, rekabet ortamı, mevcut lokasyonu, ölçeği ve müşteri ihtiyaçlarına göre tipinin ve konseptinin belirlenmesidir.